Design Chair

    เก้าอี่้อาหาร เก้าอี้ร้าน cafe รวมงาน Design หลากหลายรูปแบบ หลายทรงหลาย FORM มีทั้ง โครงไม้ขึ้นรูป โครงเหล็ก หรือ เปลือกโพลีขึ้นรูป ทำเป็นสี

    บางรุ่นมีสีให้เลือก รายละเอียดการเลือก สี เก้าอี้ร้านอาหาร จะอยู่ด้านล่าง รายละเอียดสินค้า