แบบไม่มีล้อ 4 ขา ซ้อนเก็บได้

เก้าอี้สำนักงาน 4 ขา C
สามารถซ้อนเก็บได้ ตั้งแต่ 3-10 ตัวต่อแถว ขึ้นอยู่กับ ทรงของขา และความแข็งแรง ของขารุ่นนั้น
บางรุ่นสามารถ พับเบาะ เก็บขึ้นได้ แล้ววางต่อ ชิดซ้อนกัน
วัสดุที่ใช้ผลิต มีทั้ง หนัง ผ้าตาข่าย เปลือกโพลี
เก้าอี้เปลือกโพลี ส่วนใหญ่จะซ้อน เก็บได้สูง ประหยัดพื้นที่ มีสีให้เลือกเยอะ
เก้าอี้พนักพิงตาข่าย เวลาพิงเอน จะรองรับกับหลัง ยืดหยุ่นได้สูง เป็นที่นิยม