เก้าอี้ทรงจัดเลี้ยง

    เก้าอี้จัดเลี้ยง สัมมนา ซ้อนเก็บได้
    เก้าอี้จะซ้อนเก็บ ตั้งเป็นแถวได้ ตั้งแต่ 3-10 ตัว ขึ้นอยู่กับทรงของขา และความแข็งแรง ของโครงเก้าอี้
    บางรุ่นมีเสริมคาน ด้านข้าง ด้านล่างเก้าอี้ จะช่วยรับน้ำหนักซ้อนเก็บ ได้มากขึ้น
    วัสดุที่ใช้ผลิต มีเปลือกโพลี หนัง ผ้าตาข่าย รุ่นที่เปลี่ยนสีได้ จะมีชาร์จสี ที่รายละเอียดสินค้า

    แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์