เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับเตี้ย

เก้าอี้พนักพิง ระดับเตี้ย เวลานั่งพนักพิง จะอยู่ประมาณช่วงไหล่
ทาง RSB แบ่ง หมวดย่อยตาม วัสดุที่ใช้หุ้มผลิต คือ วัสดุตาข่าย และ วัสดุหนัง พนักพิงตาข่าย มีลูกค้าหลายท่านกังวลเรื่องคุณภาพ ว่าจะทนเหมือนพนักพิงหนังไหม จากประสบการณ์ที่ขายมานาน พบว่า จำนวนพนักพิงตาข่าย ที่ส่งกลับมาซ่อมเคลมน้อยมากๆ ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพ แต่รุ่นใดถ้าพบมีปัญหาซ้ำๆ ทางบริษัทยกเลิกจำหน่ายรุ่นนั้นทันที เพื่อรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด
ความแตกต่างของพนักพิงหนัง และพนักพิงตาข่าย จะอยู่ที่ดีไซน์ ช่วงราคา ความทนจะใกล้เคียงกันทั้ง 2 แบบ

Showing 1–24 of 162 results