เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้ผู้ติดต่อ

เก้าอี้สำนักงานไม่มีล้อ
พอเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีล้อ ทาง RSB จึงแบ่งเป็น เก้าอี้สำนักงานขาตัว C และ เก้าอี้สำนักงาน 4 ขา และ เก้าอี้สำนักงาน มีตะแกรงวางของ
การใช้งานจะเป็น เก้าอี้พักคอย เก้าอี้ห้องประชุม เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้ผู้ติดต่อ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้ห้องอาหาร
พอเก้าอี้ไม่มีล้อ จึงตัดเรื่องของ ล้อแตก ล้อไม่หมุน
ออกการดูแลจึงง่ายกว่า วางซ้อนเก็บได้ ประหยัดพื้นที่
แต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับ ประเภทการใช้งาน ของลูกค้าด้วยครับ

Showing 1–24 of 74 results