โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็กกล่อง

  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ทรงขาเหล็กกล่อง ขนาดขามีหลายแบบ ตั้งแต่ขนาด 2 x 2 นิ้ว หรือขนาด 2 x 1 นิ้ว

  บางรุ่น โต๊ะคอมพิวเตอร์ จะมีล้อเลื่อน มีที่ล็อคล้อ มีชั้นวางของด้านบน

  โต๊ะคอมพิวเตอร์ ที่ภาพแรก ด้านหน้ามีขึ้นคำว่า MADE TO ORDER จะสามารถเลือกผลิต ได้ตามไซด์  ฝั่งที่ติดตั้งลิ้นชัก หรือฝั่งที่ติดตั้งคีย์บอร์ด เลือกสีสั่งทำได้ สลับสีได้

  ไม้ที่ ทาง RSB ผลิตโต๊ะคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ จะใช้ไม้เมลามีน E1 ในการผลิต

  E1 เป็นไม้มาตรฐานที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น กำหนดให้ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพราะมีระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำเพียง 0.008% แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ไม่มีกลิ่นฉุน หรือแสบตาไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

  แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์