เก้าอี้สำนักงานรุ่น Classic

    เก้าอี้สำนักงานรุ่น Classic
    ดีไซน์ Timeless Classic มีทั้งรุ่นปรับเอนนอนได้ หรือ รุ่นเก้าอี้พักผ่อน แต่นำมาผลิตเป็น เก้าอี้สำนักงาน จึงได้เบาะหนานุ่ม นั่งพิงเอนสบาย
    จำนวนปีรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า

    แสดงทั้งหมด 18 ผลลัพท์