เก้าอี้พลาสติก

    เก้าพลาสติก มีหลายเกรด โดยเกรดจะแบ่งจาก ความหนาของพลาสติก บางรุ่นจะลงน้ำหนักเป็น KG ของ ตัวเก้าอี้พลาสติกไว้ สามารถนำน้ำหนักมา เปรียบเทียบกันได้

    ถ้าเก้าอี้พลาสติก ตัวไหน หนักกว่า แปลว่ามีเนื้อ พลาสติก เยอะ หนาและหนักกว่า หมายถึงคงทนกว่า รับน้ำหนักได้ดีกว่า

    เก้าอี้พลาสติก มีทั้งแบบมีแขน เหมือน armchair เก้าอี้พลาสติกเตียงสระน้ำ หรือเก้าอี้พลาสติกแบบไม่มีแขน ลูกค้าสามารถเลือก ตามการใช้งานของลูกค้า

    แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์