แบบมีตะแกรงวางของ ด้านล่าง

    เก้าอี้สำนักงาน มีตะแกรงวางของ C
    มีชั้นตะแกรง วางของด้านล่าง รับน้ำหนักได้ประมาณ 10-12 กิโล รุ่นนี้จะซ้อนเก็บ ไม่ได้
    ส่วนใหญ่จะใช้ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสัมมนา ห้องเลคเชอร์
    วัสดุเป็นเลือกโพลี สามารถเลือกสีได้ ตามชาร์จสินค้า

    แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์