Scandinavian

    เก้าอี้ร้านอาหาร เก้าอี่้อาหาร แนว Scandinavianได้รับอิทธิพลมาจากแถบประเทศฝั่งสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์  ดีไซน์รูปทรงเลขาคณิต ลายเส้น โค้งเว้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของ แนว Scandinavian งานหลายดีไซน์ทำให้นึกย้อนถึง ช่วงปี 1900-2000 หรือยุค 90 ทรงคลาสสิค