เก้าอี้ ผู้บริหาร

เก้าอี้บริหาร หรือ เก้าอี้สำนักงานที่พนักพิงสูง ประมาณช่วงศีรษะ
ทาง RSB แบ่ง หมวดย่อยตาม วัสดุที่ใช้หุ้มผลิต คือ วัสดุตาข่าย และ วัสดุหนัง พนักพิงตาข่าย มีลูกค้าหลายท่านกังวลเรื่องคุณภาพ ว่าจะทนเหมือนพนักพิงหนังไหม จากประสบการณ์ที่ขายมานาน พบว่า จำนวนพนักพิงตาข่าย ที่ส่งกลับมาซ่อมเคลมน้อยมากๆ ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพ แต่รุ่นใดถ้าพบมีปัญหาซ้ำๆ ทางบริษัทยกเลิกจำหน่ายรุ่นนั้นทันที เพื่อรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด
ความแตกต่างของพนักพิงหนัง และพนักพิงตาข่าย จะอยู่ที่ดีไซน์ ช่วงราคา ความทนจะใกล้เคียงกันทั้ง 2 แบบ

Showing 1–24 of 187 results