เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงระดับกลาง


เก้าอี้สำนักงาน
พนักพิงระดับกลาง ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบาย

เก้าอี้สำนักงาน หรือเก้าอี้ทำงานพนักพิงระดับกลาง เวลานั่งพนักพิง จะอยู่ประมาณต้นคอ ทาง RSB แบ่งหมวดย่อยตามวัสดุที่ใช้หุ้มผลิตเก้าอี้ คือ วัสดุตาข่าย และ วัสดุหนัง พนักพิงตาข่าย มีลูกค้าหลายท่านกังวลเรื่องคุณภาพ ว่าจะทนเหมือนพนักพิงหนังไหม จากประสบการณ์ที่ขายมานาน พบว่าจำนวนพนักพิงตาข่ายที่ส่งกลับมาซ่อมเคลมน้อยมากๆ ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพ แต่รุ่นใดถ้าพบมีปัญหาซ้ำๆ ทางบริษัทยกเลิกจำหน่ายรุ่นนั้นทันที เพื่อรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด ความแตกต่างของเก้าอี้สำนักงานพนักพิงหนังและพนักพิงตาข่าย
จะอยู่ที่ดีไซน์ ช่วงราคา ความทนจะใกล้เคียงกันทั้ง 2 แบบ

Showing 1–24 of 129 results