ตู้เอกสารเหล็ก

ตู้เอกสารเหล็ก ทาง RSB ได้แบ่งออกตามยี่ห้อ เพราะเวลาลูกค้าเลือก ตู้เอกสารเหล็ก จะได้เลือกสินค้า หรือสี จากยี่ห้อเดียวกัน เวลาวางต่อกัน จะเป็นโทนสีเดียวกัน โดยแต่หละยี่ห้อจะมีเงื่อนไข และจำนวนปีการรับประกันที่แตกกต่างกันไป ตามรายละเอียดสินค้า

ตู้เอกสารเหล็ก มีตัั้งแต่ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  ตู้เหล็กบานทึบ แบบสูง แบบเตี้ย ตู้หนังสือเหล็ก

สินค้าบางรุ่น สามารถสั่งข้ามยี่ห้อกันได้ เพราะโทนสีเดียวกัน สีใกล้กัน ความเทียบเคียงกันได้

Showing 1–24 of 105 results